Privaatsuspoliitika

Jõustumiskuupäev: 18. jaanuar 2019


Logo Emblem Industries Co., Ltd. ("meie", "meie" või "meie") haldab veebisaiti est.logo-emblem.com (edaspidi "teenus").

See leht teavitab teid meie põhimõtetest seoses isikuandmete kogumise, kasutamise ja avalikustamisega, kui kasutate meie teenust, ja valikutest, mille olete nende andmetega seostanud.

Kasutame teie andmeid teenuse pakkumiseks ja täiustamiseks. Teenust kasutades nõustute teabe kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevale poliitikale. Kui käesolevas privaatsuspoliitikas pole teisiti määratletud, on selles privaatsuspoliitikas kasutatud mõisted samad tähendused nagu meie kasutustingimustes, mis on kättesaadavad aadressil est.logo-emblem.com

Mõisted

 • Teenus

  Teenus on veebisait est.logo-emblem.com, mida haldab Logo Emblem Industries Co., Ltd.

 • Isiklikud andmed

  Isikuandmed tähendavad andmeid elava isiku kohta, kelle saab nende andmete (või nende ja muu meie valduses oleva või tõenäoliselt meie valdusesse sattuva teabe) põhjal tuvastada.

 • Kasutusandmed

  Kasutusandmed on andmed, mis on kogutud automaatselt kas teenuse kasutamisel või ise teenuse infrastruktuurilt (näiteks lehekülastuse kestus).

 • Küpsised

  Küpsised on teie seadmesse (arvutisse või mobiilseadmesse) salvestatud väikesed failid.

 • Andmekontroller

  Andmetöötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes (kas üksi või koos või koos teiste isikutega) määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisi.

  Selle privaatsuspoliitika eesmärgil oleme teie isikuandmete vastutav töötleja.

 • Andmetöötlejad (või teenusepakkujad)

  Andmetöötleja (või teenusepakkuja) tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes töötleb andmeid vastutava töötleja nimel.

  Teie andmete tõhusamaks töötlemiseks võime kasutada erinevate teenusepakkujate teenuseid.

 • Andmesubjekt (või kasutaja)

  Andmesubjekt on iga elusolev isik, kes kasutab meie teenust ja on isikuandmete subjekt.

Teabe kogumine ja kasutamine

Kogume teile mitut tüüpi teavet erinevatel eesmärkidel, et pakkuda teile teenust ja täiustada seda.

Kogutavate andmete tüübid

Isiklikud andmed

Meie teenuse kasutamisel võime paluda teil edastada meile teatud isikut tuvastavat teavet, mida saab kasutada teiega ühenduse võtmiseks või tuvastamiseks ("Isikuandmed"). Isikut tuvastav teave võib hõlmata järgmist, kuid ei piirdu sellega:

 • E-posti aadress

 • Küpsised ja kasutusandmed

Võime teie isikuandmeid kasutada infolehtede, turundus- või reklaamimaterjalide ja muu teabe saamiseks, mis võib teile huvi pakkuda. Võite meiega ühendust võttes loobuda meilt mis tahes või kõigi nende teatiste saamisest.

Kasutusandmed

Samuti võime koguda teavet selle kohta, kuidas teenusele juurde pääseb ja seda kasutatakse ("Kasutusandmed"). Need kasutusandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu teie arvuti Interneti-protokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, meie külastatud teenuse lehed, külastuse aeg ja kuupäev, nendele kulutatud aeg lehed, seadme kordumatud identifikaatorid ja muud diagnostilised andmed.

Jälgimise ja küpsiste andmed

Kasutame küpsiseid ja muid sarnaseid jälgimistehnoloogiaid oma teenuses toimuva tegevuse jälgimiseks ning meil on teatud teave.

Küpsised on väikese andmemahuga failid, mis võivad sisaldada anonüümset unikaalset identifikaatorit. Küpsised saadetakse teie brauserisse veebisaidilt ja salvestatakse teie seadmesse. Teabe kogumiseks ja jälgimiseks ning meie teenuse täiustamiseks ja analüüsimiseks kasutatakse ka muid jälgimistehnoloogiaid, näiteks majakad, sildid ja skriptid.

Võite anda oma brauserile korralduse keelduda kõikidest küpsistest või näidata küpsise saatmise aega. Kui te aga küpsiseid ei aktsepteeri, ei pruugi te mõnda teenuse osa kasutada.

Kasutatavate küpsiste näited:

 • Seansiküpsised. Kasutame oma teenuse haldamiseks seansiküpsiseid.

 • Eelistusküpsised. Eelistusküpsiseid kasutame teie eelistuste ja erinevate seadete meelde jätmiseks.

 • Turvaküpsised. Turvalisuse eesmärgil kasutame turvaküpsiseid.

Andmete kasutamine

Logo Emblem Industries Co., Ltd. kasutab kogutud andmeid erinevatel eesmärkidel:

 • Meie teenuse pakkumiseks ja hooldamiseks

 • Teavitamaks teid meie teenuse muudatustest

 • Lubamaks teil osaleda meie teenuse interaktiivsetes funktsioonides, kui soovite seda teha

 • Klienditoe pakkumiseks

 • Analüüsi või väärtusliku teabe kogumiseks, et saaksime oma teenust paremaks muuta

 • Meie teenuse kasutamise jälgimiseks

 • Tehniliste probleemide avastamiseks, ennetamiseks ja lahendamiseks

 • Pakkuda teile uudiseid, eripakkumisi ja üldist teavet muude meie pakutavate kaupade, teenuste ja ürituste kohta, mis on sarnased nendega, mille olete juba ostnud või mille kohta olete küsinud, välja arvatud juhul, kui olete otsustanud sellist teavet mitte saada

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR)

Kui olete pärit Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP), sõltub Logo Emblem Industries Co., Ltd. käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmete kogumise ja kasutamise õiguslik alus meie kogutavatest isikuandmetest ja konkreetsest kontekstist, kus me neid kogume.

Logo Emblem Industries Co., Ltd. võib teie isikuandmeid töödelda, kuna:

 • Peame teiega lepingu täitma

 • Olete andnud meile selleks loa

 • Töötlemine on meie õigustatud huvides ja teie õigused ei tühista seda

 • Seaduste järgimiseks

Andmete säilitamine

Logo Emblem Industries Co., Ltd. säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui me peame teie andmeid säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste kokkulepete ja eeskirjade jõustamiseks.

Logo Emblem Industries Co., Ltd. säilitab kasutusandmeid ka siseanalüüsi eesmärgil. Kasutusandmeid säilitatakse tavaliselt lühemat aega, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui me oleme seadusega kohustatud neid andmeid pikemaks ajaks säilitama.

Andmete edastamine

Teie teavet, sealhulgas isikuandmeid, võidakse edastada arvutisse, mis asuvad väljaspool teie osariiki, provintsi, riiki või muud valitsuse jurisdiktsiooni, ning neid säilitada, kui andmekaitseseadused võivad teie jurisdiktsiooni seadustest erineda.

Kui asute väljaspool Hiinat ja otsustate meile teavet anda, võtke arvesse, et edastame andmed, sealhulgas isikuandmed, Hiinasse ja töötleme seal.

Teie nõusolek käesoleva privaatsuseeskirjade järgimiseks, millele järgneb sellise teabe edastamine, tähistab teie nõusolekut selle ülekandega.

Logo Emblem Industries Co., Ltd. võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning teie isikuandmeid ei edastata organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui on olemas piisavad kontrollid, sealhulgas teie andmed ja muu isiklik teave.

Andmete avalikustamine

Äritehing

Kui Logo Emblem Industries Co., Ltd. on seotud ühinemise, omandamise või vara müügiga, võidakse teie isikuandmeid edastada. Anname teada enne teie isikuandmete edastamist ja nende suhtes kehtivad erinevad privaatsuseeskirjad.

Õiguskaitseorganite avalikustamine

Teatud tingimustel võidakse Logo Emblem Industries Co., Ltd. nõuda teie isikuandmete avaldamist, kui seda nõuab seadus või vastus riigiasutuste (nt kohtu või valitsusasutuse) kehtivatele taotlustele.

Seaduslikud nõudmised

Logo Emblem Industries Co., Ltd. võib teie isikuandmeid avaldada heas usus, et selline tegevus on vajalik:

 • Juriidilise kohustuse täitmiseks

 • Logo Emblem Industries Co., Ltd. õiguste või vara kaitsmiseks ja kaitsmiseks

 • Teenusega seotud võimalike rikkumiste ärahoidmiseks või uurimiseks

 • Teenuse kasutajate või avalikkuse isikliku turvalisuse kaitsmiseks

 • Kaitsmiseks juriidilise vastutuse eest

Andmete turvalisus

Teie andmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti-teel edastamise ega elektroonilise salvestamise meetod pole 100% turvaline. Kuigi me püüame teie isikuandmete kaitsmiseks kasutada äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me garanteerida nende täielikku turvalisust.

Meie poliitika signaalide "ei jälgi" kohta California veebikaitseseaduse (CalOPPA) alusel

Me ei toeta funktsiooni Ära jälgi (DNT). Ära jälgi - see on eelistus, mille saate oma veebibrauseris seadistada teavitama veebisaite, et te ei soovi, et teid jälgitaks.

Funktsiooni Ära jälgi lubamiseks või keelamiseks külastage veebibrauseri lehte Eelistused või Seaded.

Teie isikuandmete kaitse õigused vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR)

Kui elate Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), on teil teatud andmekaitseõigused. Logo Emblem Industries Co., Ltd. eesmärk on võtta mõistlikke samme, et võimaldada teil oma isikuandmeid parandada, muuta või nende kasutamist piirata.

Kui soovite saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me teie kohta hoiame, ja kui soovite, et need meie süsteemidest eemaldataks, võtke meiega ühendust.

Teatud tingimustel on teil järgmised andmekaitseõigused:

 • Õigus juurde pääseda või teave, mis meil teie kohta on. Kui see on võimalik, saate juurdepääsu oma isikuandmetele või taotleda nende kustutamist otse oma konto seadete jaotises. Kui te ei saa neid toiminguid ise teha, võtke palun meiega ühendust.

 • Parandamise õigus. Teil on õigus lasta oma teave parandada, kui see teave on ebatäpne või puudulik.

 • Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele.

 • Piirangute õigus. Teil on õigus nõuda, et me piiraksime teie isikuandmete töötlemist.

 • Õigus andmete teisaldatavusele. Teil on õigus saada struktureeritud, masinloetavas ja üldkasutatavas vormingus koopia teabest, mis meil teie kohta on.

 • Õigus nõusolek tagasi võtta. Samuti on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kui Logo Emblem Industries Co., Ltd. tugines teie isikuandmete töötlemisel teie nõusolekule.

Pange tähele, et enne sellistele päringutele vastamist võime paluda teil oma isikut kinnitada.

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseametile meie isikuandmete kogumise ja kasutamise üle. Lisateabe saamiseks pöörduge oma kohaliku andmekaitseasutuse poole Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

Teenuseosutajad

Võime palgata meie teenuse hõlbustamiseks kolmanda osapoole ettevõtteid ja üksikisikuid ("teenusepakkujad"), osutada meie nimel teenust, osutada teenusega seotud teenuseid või aidata meil analüüsida, kuidas meie teenust kasutatakse.

Nendel kolmandatel isikutel on juurdepääs teie isikuandmetele ainult nende ülesannete täitmiseks meie nimel ja nad on kohustatud neid mitte avaldama ega kasutama muul eesmärgil.

Analytics

Võime kasutada kolmandate osapoolte teenusepakkujaid meie teenuse kasutamise jälgimiseks ja analüüsimiseks.

 • Google Analytics

  Google Analytics on Google'i pakutav veebianalüütikateenus, mis jälgib ja annab aru veebisaidi liiklusest. Google kasutab kogutud andmeid meie teenuse kasutamise jälgimiseks ja jälgimiseks. Neid andmeid jagatakse teiste Google'i teenustega. Google võib kogutud andmeid kasutada oma reklaamivõrgu reklaamide kontekstualiseerimiseks ja isikupärastamiseks.

  Teenuses oma tegevuse Google Analyticsile kättesaadavaks tegemisest saate loobuda, installides Google Analyticsi brauseri pistikprogrammi. Lisand takistab Google Analyticsi JavaScripti (ga.js, analytics.js ja dc.js) jagamist Google Analyticsiga külastuste tegevuse kohta.

  Google'i privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks külastage Google'i privaatsuse ja tingimuste veebisaiti: https://policies.google.com/privacy?hl=et

Käitumuslik uuesti turundamine

Logo Emblem Industries Co., Ltd. kasutab uuesti turundamise teenuseid, et reklaamida teile pärast meie teenuse külastamist kolmandate osapoolte veebisaitidel. Meie ja meie kolmanda osapoole teenusepakkujad kasutavad küpsiseid reklaamide teavitamiseks, optimeerimiseks ja esitamiseks teie varasemate külastuste põhjal meie teenuses.

 • Google Ads (AdWords)

  Google Adsi (AdWordsi) uuesti turundamise teenust pakub Google Inc.

  Saate loobuda Google Analyticsist displeireklaamide jaoks ja kohandada Google'i Display-võrgustiku reklaame, külastades Google Adsi seadete lehte: http://www.google.com/settings/ads

  Samuti soovitab Google oma veebibrauserisse installida Google Analyticsi brauseri lisandmooduli - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Google Analyticsi loobumise brauseri lisandmoodul annab külastajatele võimaluse takistada nende andmete kogumist ja kasutamist Google Analyticsis.

  Google'i privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks külastage Google'i privaatsuse ja tingimuste veebisaiti: https://policies.google.com/privacy?hl=et

Lingid teistele saitidele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele saitidele, mida me ei halda. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt üle vaadata iga külastatava saidi privaatsuseeskirjad.

Me ei kontrolli kolmandate osapoolte saitide või teenuste sisu, privaatsuseeskirju ega tavasid ega vastuta nende eest.

Laste privaatsus

Meie teenus ei ole suunatud alla 18-aastastele ("lapsed").

Me ei kogu teadlikult isikut tuvastavat teavet kelleltki alla 18-aastastelt. Kui olete vanem või eestkostja ja olete teadlik, et teie laps on meile andnud isikuandmeid, võtke meiega ühendust. Kui saame teada, et oleme kogunud lastelt isikuandmeid ilma vanemate nõusoleku kontrollimiseta, astume samme selle teabe eemaldamiseks oma serveritest.

Muudatused selles privaatsuseeskirjas

Me võime aeg-ajalt oma privaatsuseeskirju. Teavitame teid muudatustest, postitades sellele lehele uue privaatsuseeskirja.

Enne muudatuse jõustumist ja selle privaatsuseeskirja ülaservas asuvat "jõustumiskuupäeva" anname teile sellest teada e-posti teel ja / või silmatorkava teatega meie teenuse kohta.

Teil on soovitatav muudatused selle privaatsuseeskirjadega regulaarselt tutvuda. Selle privaatsuseeskirja muudatused jõustuvad, kui need postitatakse sellele lehele.

Võta meiega ühendust

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust:

 • E-posti teel: aimee@logoemblem.com.tw